Liebe, Lyrik, Leidenschaft

Mar­le­ne Lou Klei­ne­rüsch­kamp, un­se­re Sti­pen­dia­tin von 2017, be­strei­tet am 19. Au­gust mit Oli­ver Ur­ban­ke die Pre­mie­re der Li­te­ra­tur­büh­ne Bam­berg in Stap­pen­bach. Die Li­te­ra­tur­büh­ne Bam­berg fei­ert Pre­mie­re! Mar­le­ne Lou Klei­ne­rüsch­kamp und…